Xem ngày tốt khai trương có quà tặng cho cửa hàng

Ngày tốt khai trương là một dịp quan trọng trong việc khởi đầu kinh doanh. Để đảm bảo một khởi đầu thuận lợi, việc chọn ngày tốt khai trương là điều cần thiết. Dưới đây là những thông tin hữu ích về ngày tốt khai trương bạn cần biết.

Nội dung chính

Ngày tốt khai trương là gì?

Ngày tốt khai trương là ngày được xem là may mắn và thuận lợi để khai trương, mở cửa hàng kinh doanh mới. Theo quan niệm dân gian, chọn ngày tốt khai trương sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển và thành công hơn.

Lợi ích của việc chọn ngày tốt khai trương

Việc chọn ngày tốt khai trương có thể đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm:
– Tạo sự tin tưởng và ấn tượng tốt với khách hàng.
– Góp phần vào thành công của doanh nghiệp.
– Mang đến may mắn và tài lộc cho doanh nghiệp của bạn.

Cách chọn ngày tốt khai trương

Việc chọn ngày tốt khai trương là một nghệ thuật phong thủy mang tính chất tâm linh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về phong thủy để có thể tự chọn ngày tốt khai trương cho doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia phong thủy để chọn ngày tốt nhất cho việc khai trương của mình.

 

Nếu bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh mới, hãy lưu ý đến việc chọn ngày tốt khai trương để mang lại may mắn và thành công cho doanh nghiệp của mình.

Danh sách ngày tốt khai trương

Xem ngày tốt khai trương tháng 01 năm 2023

 • Ngày 01/01/2023 (Chủ Nhật, nhằm ngày 10/12/2022 AL)
 • Ngày 02/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 11/12/2022 AL)
 • Ngày 03/01/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 12/12/2022 AL)
 • Ngày 04/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 13/12/2022 AL)
 • Ngày 06/01/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 15/12/2022 AL)
 • Ngày 08/01/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 17/12/2022 AL)
 • Ngày 09/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 18/12/2022 AL)
 • Ngày 12/01/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 21/12/2022 AL)
 • Ngày 13/01/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 22/12/2022 AL)
 • Ngày 14/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 23/12/2022 AL)
 • Ngày 15/01/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 24/12/2022 AL)
 • Ngày 16/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 25/12/2022 AL)
 • Ngày 18/01/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 27/12/2022 AL)
 • Ngày 20/01/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 29/12/2022 AL)
 • Ngày 21/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 30/12/2022 AL)
 • Ngày 25/01/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 4/1/2023 AL)
 • Ngày 26/01/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 5/1/2023 AL)
 • Ngày 28/01/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 7/1/2023 AL)
 • Ngày 29/01/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 8/1/2023 AL)
 • Ngày 30/01/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 9/1/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 02 năm 2023

 • Ngày 06/02/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 16/1/2023 AL)
 • Ngày 09/02/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 19/1/2023 AL)
 • Ngày 10/02/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 20/1/2023 AL)
 • Ngày 11/02/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 21/1/2023 AL)
 • Ngày 18/02/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 28/1/2023 AL)
 • Ngày 22/02/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 3/2/2023 AL)
 • Ngày 23/02/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 4/2/2023 AL)
 • Ngày 25/02/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 6/2/2023 AL)
 • Ngày 26/02/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 7/2/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 03 năm 2023

 • Ngày 03/03/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 12/02/2023 AL)
 • Ngày 06/03/2023  (Thứ hai, nhằm ngày 15/02/2023 AL)
 • Ngày 07/03/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 16/02/2023 AL)
 • Ngày 09/03/2023  (Thứ năm, nhằm ngày 18/02/2023 AL)
 • Ngày 10/03/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 19/02/2023 AL)
 • Ngày 15/03/2023  (Thứ tư, nhằm ngày 24/02/2023 AL)
 • Ngày 18/03/2023  (Thứ bảy, nhằm ngày 27/02/2023 AL)
 • Ngày 19/03/2023  (Chủ nhật, nhằm ngày 28/02/2023 AL)
 • Ngày 21/03/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 30/02/2023 AL)
 • Ngày 22/03/2023  (Thứ tư, nhằm ngày 01/02/2023 AL)
 • Ngày 27/03/2023  (Thứ hai, nhằm ngày 06/02/2023 AL)
 • Ngày 30/03/2023  (Thứ năm, nhằm ngày 09/02/2023 AL)
 • Ngày 31/03/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 10/02/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 04 năm 2023

 • Ngày 02/04/2023  (Chủ nhật, nhằm ngày 12/02/2023 AL)
 • Ngày 07/04/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 17/02/2023 AL)
 • Ngày 14/04/2023  (Thứ sáu, nhằm ngày 24/02/2023 AL)
 • Ngày 15/04/2023  (Thứ bảy, nhằm ngày 25/02/2023 AL)
 • Ngày 18/04/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 28/02/2023 AL)
 • Ngày 23/04/2023  (Chủ nhật, nhằm ngày 04/03/2023 AL)
 • Ngày 25/04/2023  (Thứ ba, nhằm ngày 06/03/2023 AL)
 • Ngày 29/04/2023  (Thứ bảy, nhằm ngày 10/03/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 05 năm 2023

 • Ngày 03/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 14/03/2023 AL)
 • Ngày 05/05/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 16/03/2023 AL)
 • Ngày 06/05/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 17/03/2023 AL)
 • Ngày 07/05/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 18/03/2023 AL)
 • Ngày 10/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 21/03/2023 AL)
 • Ngày 11/05/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 22/03/2023 AL)
 • Ngày 12/05/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 23/03/2023 AL)
 • Ngày 15/05/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 26/03/2023 AL)
 • Ngày 17/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 28/03/2023 AL)
 • Ngày 18/05/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 29/03/2023 AL)
 • Ngày 19/05/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 01/04/2023 AL)
 • Ngày 20/05/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 02/04/2023 AL)
 • Ngày 23/05/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 05/04/2023 AL)
 • Ngày 24/05/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 06/04/2023 AL)
 • Ngày 28/05/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 10/04/2023 AL)
 • Ngày 30/05/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 12/04/2023 AL)
 • Ngày 31/05/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 13/04/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 06 năm 2023

 • Ngày 01/06/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 14/04/2023 AL)
 • Ngày 02/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 15/04/2023 AL)
 • Ngày 04/06/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 17/04/2023 AL)
 • Ngày 05/06/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 18/04/2023 AL)
 • Ngày 09/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 22/04/2023 AL)
 • Ngày 11/06/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 24/04/2023 AL)
 • Ngày 12/06/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 25/04/2023 AL)
 • Ngày 13/06/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 26/04/2023 AL)
 • Ngày 14/06/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 27/04/2023 AL)
 • Ngày 16/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 29/04/2023 AL)
 • Ngày 17/06/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 30/04/2023 AL)
 • Ngày 19/06/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 02/05/2023 AL)
 • Ngày 25/06/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 08/05/2023 AL)
 • Ngày 28/06/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 11/05/2023 AL)
 • Ngày 29/06/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 12/05/2023 AL)
 • Ngày 30/06/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 13/05/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 07 năm 2023

 • Ngày 01/07/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 14/05/2023 AL)
 • Ngày 07/07/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 20/05/2023 AL)
 • Ngày 10/07/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 23/05/2023 AL)
 • Ngày 11/07/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 24/05/2023 AL)
 • Ngày 12/07/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 25/05/2023 AL)
 • Ngày 13/07/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 26/05/2023 AL)
 • Ngày 19/07/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 02/06/2023 AL)
 • Ngày 20/07/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 03/06/2023 AL)
 • Ngày 21/07/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 04/06/2023 AL)
 • Ngày 24/07/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 07/06/2023 AL)
 • Ngày 25/07/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 08/06/2023 AL)
 • Ngày 26/07/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 09/06/2023 AL)
 • Ngày 31/07/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 14/06/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 08 năm 2023

 • Ngày 01/08/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 15/06/2023 AL)
 • Ngày 02/08/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 16/06/2023 AL)
 • Ngày 05/08/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 19/06/2023 AL)
 • Ngày 06/08/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 20/06/2023 AL)
 • Ngày 07/08/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 21/06/2023 AL)
 • Ngày 12/08/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 26/06/2023 AL)
 • Ngày 13/08/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 27/06/2023 AL)
 • Ngày 14/08/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 28/06/2023 AL)
 • Ngày 16/08/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 01/07/2023 AL)
 • Ngày 18/08/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 03/07/2023 AL)
 • Ngày 23/08/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 08/07/2023 AL)
 • Ngày 24/09/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 09/07/2023 AL)
 • Ngày 26/09/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 11/07/2023 AL)
 • Ngày 27/09/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 12/07/2023 AL)
 • Ngày 28/09/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 13/07/2023 AL)
 • Ngày 30/09/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 15/07/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 09 năm 2023

 • Ngày 04/09/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 20/07/2023 AL)
 • Ngày 05/09/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 21/07/2023 AL)
 • Ngày 07/09/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 23/07/2023 AL)
 • Ngày 08/09/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 24/07/2023 AL)
 • Ngày 09/09/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 25/07/2023 AL)
 • Ngày 11/09/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 27/07/2023 AL)
 • Ngày 17/09/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 03/08/2023 AL)
 • Ngày 22/09/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 08/08/2023 AL)
 • Ngày 23/09/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 09/08/2023 AL)
 • Ngày 24/09/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 10/08/2023 AL)
 • Ngày 26/09/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 12/08/2023 AL)
 • Ngày 29/09/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 15/08/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2023

 • Ngày 04/10/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 20/08/2023 AL)
 • Ngày 05/10/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 21/08/2023 AL)
 • Ngày 06/10/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 22/08/2023 AL)
 • Ngày 08/10/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 24/08/2023 AL)
 • Ngày 11/10/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 27/08/2023 AL)
 • Ngày 15/10/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 01/09/2023 AL)
 • Ngày 17/10/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 03/09/2023 AL)
 • Ngày 18/10/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 04/09/2023 AL)
 • Ngày 19/10/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 05/09/2023 AL)
 • Ngày 20/10/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 06/09/2023 AL)
 • Ngày 21/10/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 07/09/2023 AL)
 • Ngày 24/10/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 10/09/2023 AL)
 • Ngày 26/10/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 12/09/2023 AL)
 • Ngày 29/10/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 15/09/2023 AL)
 • Ngày 30/10/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 16/09/2023 AL)
 • Ngày 31/10/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 17/09/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2023

 • Ngày 01/11/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 18/09/2023 AL)
 • Ngày 02/11/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 19/09/2023 AL)
 • Ngày 07/11/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 24/09/2023 AL)
 • Ngày 08/11/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 25/09/2023 AL)
 • Ngày 10/11/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 27/09/2023 AL)
 • Ngày 11/11/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 28/09/2023 AL)
 • Ngày 12/11/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 29/09/2023 AL)
 • Ngày 14/11/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 02/10/2023 AL)
 • Ngày 18/11/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 06/10/2022 AL)
 • Ngày 20/11/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 08/10/2023 AL)
 • Ngày 22/11/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 10/10/2023 AL)
 • Ngày 26/11/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 14/10/2023 AL)
 • Ngày 30/11/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 18/10/2023 AL)

Xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2023

 • Ngày 02/12/2023 (Thứ bảy, nhằm ngày 20/10/2023 AL)
 • Ngày 04/12/2023 (Thứ hai, nhằm ngày 22/10/2023 AL)
 • Ngày 08/12/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 26/10/2023 AL)
 • Ngày 12/12/2023 (Thứ ba, nhằm ngày 30/10/2023 AL)
 • Ngày 17/12/2023 (Chủ nhật, nhằm ngày 05/11/2023 AL)
 • Ngày 20/12/2023 (Thứ tư, nhằm ngày 08/11/2023 AL)
 • Ngày 21/12/2023 (Thứ năm, nhằm ngày 09/11/2023 AL)
 • Ngày 22/12/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 10/11/2023 AL)
 • Ngày 29/12/2023 (Thứ sáu, nhằm ngày 17/11/2023 AL)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *